डिसेंबर, २०२१ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा

गट शेतकरी प्रोस्थान योजना

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो गट शेती म्हणजे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गट शेती करने  याालाच  गटशेतीला म्हणता. म्हणून शासनानेे या  योजनेला चांगला प्र्…

Read more »

खरीप पीक 2020 विमा मिळणार का? 2021चा विमा आलेला असला तरी सर्व शेेतकरी मित्रांनाा असे 2020 चा विमा येतो तरी शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला सांगण्या…

Read more »